Зөвлөгөө

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх татварын тооцооллын илүү, дутуу үлдэгдэл баталгаажуулалтын ажил хийгдэж байна.

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх татварын тооцооллын үлдэгдэл баталгаажуулах ажил 2018 оны 4 дүгээрсарын 15-ны хүртэл хугацаанд хийгдэж байгаа тул үлдэгдлээ яаралтай баталгаажуулна уу.

Жич: Баталгаажуулалтын явцад тайлангийн ногдол, төлөлтийн зөрүү үүссэн тохиолдолд татварын албандаа ирж үүссэн шалтгаан нөхцлийг тодруулан мэдээллийг залруулан баталгаажуулна. Баталгаажуулалтын ажил дууссанаас хойш татварын тайланд засвар хийхгүй болохыг анхаарна уу.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *