Зөвлөгөө

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагууд тоон гарын үсэг яаж авах бэ?

“Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм.

Та шинээр тоон гарын үсэг авахын тулд:
1. E-TAX.MTA.MN
2. ХҮСЭЛТ
3.ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ШИНЭЭР АВАХ ХҮСЭЛТ
4.ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГЭРЭЭГ БӨГЛӨХ
5.ИЛГЭЭХ
Цахим хуудас руу Татвар төлөгчийн регистрийн дугаар, нууц үгээр нэвтэрнэ.
Үүний дараа:
• хүсэлтийг 1 хувь хэвлэн захирлаар гарын үсэг зуруулж, өргөдлийг 1 хувь, гэрээг 2 хувь хэвлэн гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулан
• компанийн гэрчилгээний хуулбарыг флашийн хамт
• тоон гарын үсэг хэрэглэх эрх бүхий хүн иргэний үнэмлэхний хуулбартайгаа авчирч, өөрийн биеэр ирж авна.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ: Тоон гарын үсэг дээр дарж орох үйлдэл хийх хэрэггүй. Орох боломжгүй, унших мэдээлэл агуулаагүй тул дарснаар алдаа үүсэх магадлалтай.
Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл