мэдээ мэдээлэл

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12-д “Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөрөө амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг албан татвараас чөлөөлнө” гэж заасны дагуу орон сууц худалдан авах, орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогыг чөлөөлөхөд бүрдүүлэх баримтын #ЖАГСААЛТ

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12-д “Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөрөө амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг албан татвараас чөлөөлнө” гэж заасны дагуу орон сууц худалдан авах, орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогыг чөлөөлөхөд бүрдүүлэх баримтын #ЖАГСААЛТ

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл