мэдээ мэдээлэл

“Татварын удирдлагын нэгдсэн систем” /ТУНС/-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Хэлтсийн албан хаагчид 2019 оны 03 дугаар сарын 14,15-ны єдрїїдэд ТУНС-ийн сургалтанд бүрэн хамрагдаж байна

“Татварын удирдлагын нэгдсэн систем” /ТУНС/-ийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Хэлтсийн албан хаагчид 2019 оны 03 дугаар сарын 14,15-ны єдрїїдэд ТУНС-ийн сургалтанд бүрэн хамрагдаж байна

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл