мэдээ мэдээлэл

2019 онд шинээр бүртгэгдсэн аж ахуй нэгж байгууллагат Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийн талаарх сургалтыг 2019 оны 4 дугаар сарын 09-ны өдөр 10:00 цагт зохион байгуулж Аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, нягтлан бодогч нар хамрагдлаа . Сургалтанд хамрагдсан та бүхэнд баярлалаа.

2019 онд шинээр бүртгэгдсэн аж ахуй нэгж байгууллагат Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийн талаарх сургалтыг 2019 оны 4 дугаар сарын 09-ны өдөр 10:00 цагт зохион байгуулж Аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, нягтлан бодогч нар хамрагдлаа . Сургалтанд хамрагдсан та бүхэнд баярлалаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл