мэдээ мэдээлэл

Татварын албаны ажилтнуудын “Багийн амжилт -Миний амжилтаас” сэдэвт нэгдсэн сургалт семинар 2019 оны 4 дїгээр сарын 29, 30 єдрїїдэд амжилтай явагдаж дууслаа.

Татварын албаны ажилтнуудын "Багийн амжилт -Миний амжилтаас" сэдэвт нэгдсэн сургалт семинар 2019 оны 4 дїгээр сарын 29, 30 єдрїїдэд амжилтай явагдаж дууслаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл