мэдээ мэдээлэл

Нэгдсэн эмнэлэгийн ажилтан, албан хаагчдад ХХОАТ тухай хууль, Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийн талаарх сургалтыг 2019 оны 05 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагаас зохион байгуулж, Нийт 25 ажилтан, хаагчид хамрагдлаа.

Нэгдсэн эмнэлэгийн ажилтан, албан хаагчдад ХХОАТ тухай хууль, Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийн талаарх сургалтыг 2019 оны 05 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагаас зохион байгуулж, Нийт 25 ажилтан, хаагчид хамрагдлаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл