мэдээ мэдээлэл

2019 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр 5 дугаар сарын төлбөрийн баримтуудаар НӨАТатварын урамшууллын сугалаа зохион байгуулагдана. Иргэн та төлбөрийн баримтаа бизнес эрхлэгчдээс авч бүртгэж хэвшээрэй. “Баримтаа ав-Боломжоо атга”

2019 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр 5 дугаар сарын төлбөрийн баримтуудаар НӨАТатварын урамшууллын сугалаа зохион байгуулагдана. Иргэн та төлбөрийн баримтаа бизнес эрхлэгчдээс авч бүртгэж хэвшээрэй. "Баримтаа ав-Боломжоо атга"

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл