мэдээ мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд ямар нэгэн өөрчлөлт хийсэн бол Татварын хэлтэст өөрчлөлтөө АЖЛЫН 20 ХОНОГ-т багтан бүртгүүлэх ёстой. -Үүнд: Захиралын өөрчлөлт, Дүрмийн өөрчлөлт Үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт Дүрмийн сангийн өөрчлөлт гэх мэт

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд ямар нэгэн өөрчлөлт хийсэн бол Татварын хэлтэст өөрчлөлтөө АЖЛЫН 20 ХОНОГ-т багтан бүртгүүлэх ёстой. -Үүнд: Захиралын өөрчлөлт, Дүрмийн өөрчлөлт Үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт Дүрмийн сангийн өөрчлөлт гэх мэт

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл