мэдээ мэдээлэл

ТТХТ ТУБ. Б.Ундрахтуяа борлуулалтын орлого 50,0 сая хүрсэн татвар төлөгчийг НӨАТ төлөгчөөр бүртгэж татварын хуулиар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

ТТХТ ТУБ. Б.Ундрахтуяа борлуулалтын орлого 50,0 сая хүрсэн татвар төлөгчийг НӨАТ төлөгчөөр бүртгэж татварын хуулиар зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл