мэдээ мэдээлэл

Шинээр бүртгүүлсэн,болон тайлан засварладаг татвар төлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллагдлаа. Сургалтаар цахим татварын мэдээллийн систем e-tax.mta.mn сайтад тайлан шивэх, миний мэдээлэл хэсгээр орж бүртгэлээ хэрхэн баталгаажуулах, татварын тайлан гаргах хуулийн хугацаа, цалин хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан /ТТ11/, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /ТТ02/ гийн маягт хэрхэн бөглөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем, Татварын өр төлөх, нэхэмжлэл, төлбөрийн даалгаврын дагуу албан татвар төлбөр хураамж төлөх, Татвар төлөгчдийн гаргадаг нийтлэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийж зөвлөгөө өглөө. Сургалтад хамрагдсан татвар төлөгчиддөө баярлалаа.

Шинээр бүртгүүлсэн,болон тайлан засварладаг татвар төлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллагдлаа. Сургалтаар цахим татварын мэдээллийн систем e-tax.mta.mn сайтад тайлан шивэх, миний мэдээлэл хэсгээр орж бүртгэлээ хэрхэн баталгаажуулах, татварын тайлан гаргах хуулийн хугацаа, цалин хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан /ТТ11/, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /ТТ02/ гийн маягт хэрхэн бөглөх тухай, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем, Татварын өр төлөх, нэхэмжлэл, төлбөрийн даалгаврын дагуу албан татвар төлбөр хураамж төлөх, Татвар төлөгчдийн гаргадаг нийтлэг зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт хийж зөвлөгөө өглөө. Сургалтад хамрагдсан татвар төлөгчиддөө баярлалаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл