мэдээ мэдээлэл

Нийт Аж ахуй нэгж байгууллагын анхааралд. Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийг шинээр нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан Татварын удирдлагын нэгдсэн систем”-ийн талаарх сургалтандаа Аж ахуй нэгж байгууллагын дарга,захирал, нягтлан бодогч нарыг урьж байна. Сургалт: 2019оны 10 -р сарын 16-ны 10:00 цагт Татварын Хэлтсийн 3 давхарт сургалтын танхимд

Нийт Аж ахуй нэгж байгууллагын анхааралд. Татварын удирдлагын нэгдсэн систем (TAIS)-ийн нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн системийг шинээр нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан Татварын удирдлагын нэгдсэн систем”-ийн талаарх сургалтандаа Аж ахуй нэгж байгууллагын дарга,захирал, нягтлан бодогч нарыг урьж байна. Сургалт: 2019оны 10 -р сарын 16-ны 10:00 цагт Татварын Хэлтсийн 3 давхарт сургалтын танхимд

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл