мэдээ мэдээлэл

Татварын ерөнхий газрын Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн газрын О.Тэнгис даргатай ажлын хэсэг 2019 оны 10 сарын 07,8-нд тус татварын хэлтсийн хяналт шалгалтын тасгийн үйл ажиллагааг шалган, заавар, зөвлөгөө өгч, Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны шинэчлэл, цаашдын бодлого чиглэлийн талаар Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн газрын дарга О.Тэнгис мэдээлэл өгч, ажилалаа.

Татварын ерөнхий газрын Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн газрын О.Тэнгис даргатай ажлын хэсэг 2019 оны 10 сарын 07,8-нд тус татварын хэлтсийн хяналт шалгалтын тасгийн үйл ажиллагааг шалган, заавар, зөвлөгөө өгч, Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны шинэчлэл, цаашдын бодлого чиглэлийн талаар Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн газрын дарга О.Тэнгис мэдээлэл өгч, ажилалаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл