мэдээ мэдээлэл

Манай хамт олон Хэнтий аймгийн Хүндэтгэлийн хаалганы ногоон байгууламжинд мод тарих үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцлоо.

Манай хамт олон Хэнтий аймгийн Хүндэтгэлийн хаалганы ногоон байгууламжинд мод тарих үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцлоо.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл