мэдээ мэдээлэл

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын татварын улсын байцаагч Н. Ганлхавга тус сумын Ерөнхий болвсролын сургуулийн багш ажилчдад Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, нэхэмжлэл үүсгэх, цахим татвар төлөлтийн талаар сургалт хийж заавар зөвлөгөө өгч ажилалаа.

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын татварын улсын байцаагч Н. Ганлхавга тус сумын Ерөнхий болвсролын сургуулийн багш ажилчдад Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, нэхэмжлэл үүсгэх, цахим татвар төлөлтийн талаар сургалт хийж заавар зөвлөгөө өгч ажилалаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл