мэдээ мэдээлэл

Дэлгэрхаан сумын татварын улсын байцаагч Х.Гандулам тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Аж ахуй нэгж байгууллагын ажлын байранд нь биечлэн очиж татвар төлөгчийн бүртгэл, ҮХЭХАТ, татвар төлөлт, татварын хамрагдалт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилт болон И-баримтын системд холбогдсон эсэхийг газар дээр шалган заавар, зөвлөгөө өгч ажилалаа. Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor

Дэлгэрхаан сумын татварын улсын байцаагч Х.Гандулам тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Аж ахуй нэгж байгууллагын ажлын байранд нь биечлэн очиж татвар төлөгчийн бүртгэл, ҮХЭХАТ, татвар төлөлт, татварын хамрагдалт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилт болон И-баримтын системд холбогдсон эсэхийг газар дээр шалган заавар, зөвлөгөө өгч ажилалаа. Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл