мэдээ мэдээлэл

Байгууллагын 2019 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх, нийт ажилтнуудын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, байгууллага хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг бий болгох зорилгоор МУБИС-ийн багш боловсролын ухааны доктор /Pn/ багш Ж.Эрдэнэцэцэгтэй хамтран “Харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг байгууллагын нийт 40 ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулан явууллаа.

Байгууллагын 2019 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх, нийт ажилтнуудын харилцааны соёлыг дээшлүүлэх, байгууллага хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг бий болгох зорилгоор МУБИС-ийн багш боловсролын ухааны доктор /Pn/ багш Ж.Эрдэнэцэцэгтэй хамтран "Харилцаа хандлага" сэдэвт сургалтыг байгууллагын нийт 40 ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулан явууллаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл