мэдээ мэдээлэл

Байгууллагын нийт ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан “Намрын баяр 2019” арга хэмжээг амжилттай явууллаа.Уг арга хэмжээнд 1 дїгээр байр ТТХТ –ийн ТУБ Б.Ундрахтуяа , 2 дугаар байр ТОТ-ийн татвар хураагч А. Болорцэцэг, 3 дугаар байр ТТХТ-ийн ТУАБ Д.Хэрлэнчимэг нар эзэллээ. Хамтран зохион байгуулсан худалдаа аж їйлдвэрийн Хэнтий салбар, Хэнтий ногоочдын нэгдсэн сан ТББ-аас байр эзэлсэн ажилтнуудад багаж хэрэгсэл нийт ажилтнуудад тєрєл бїрийн хїнсний ногоо, цэцгийн їр гардууллаа.

Байгууллагын нийт ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан “Намрын баяр 2019” арга хэмжээг амжилттай явууллаа.Уг арга хэмжээнд 1 дїгээр байр ТТХТ –ийн ТУБ Б.Ундрахтуяа , 2 дугаар байр ТОТ-ийн татвар хураагч А. Болорцэцэг, 3 дугаар байр ТТХТ-ийн ТУАБ Д.Хэрлэнчимэг нар эзэллээ. Хамтран зохион байгуулсан худалдаа аж їйлдвэрийн Хэнтий салбар, Хэнтий ногоочдын нэгдсэн сан ТББ-аас байр эзэлсэн ажилтнуудад багаж хэрэгсэл нийт ажилтнуудад тєрєл бїрийн хїнсний ногоо, цэцгийн їр гардууллаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл