мэдээ мэдээлэл

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журмуудын төслийн танилцуулга, хуулинд орсон өөрчлөлтүүд, ТУНС програмтай холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор аж ахуй байгууллагын захирал,нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журмуудын төслийн танилцуулга, хуулинд орсон өөрчлөлтүүд, ТУНС програмтай холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор аж ахуй байгууллагын захирал,нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл