мэдээ мэдээлэл

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд татвар төлөгчийн харилцааг зохицуулах журмуудыг олон нийтээр хэлэлцүүлэх арга хэмжээг татвар тєлєгч иргэдэд зохион байгуулалаа. Хэлэлцүүлэг хийх журмуудыг татвар төлөгчдөд судлах боломж олгох үүднээс 2019 оны 10 дугаар сарын 21-нд www.mta.mn сайтын “Журмын хэлэлцүүлэг” цэсэнд байршуулсан бөгөөд та төслүүдтэй танилцаж саналаа бэлтгэн хэлэлцүүлэгт оролцож саналаа илэрхийлэхээс гадна дараахь хэлбэрээр саналаа ирүүлээрэй. • email хаяг: juram@mta.gov.mn • Facebook хаяг: @MongolianTaxationPage • Twitter хаяг: Монголын Татварын Алба • Утсаар: 1800-1288

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд татвар төлөгчийн харилцааг зохицуулах журмуудыг олон нийтээр хэлэлцүүлэх арга хэмжээг татвар тєлєгч иргэдэд зохион байгуулалаа. Хэлэлцүүлэг хийх журмуудыг татвар төлөгчдөд судлах боломж олгох үүднээс 2019 оны 10 дугаар сарын 21-нд www.mta.mn сайтын “Журмын хэлэлцүүлэг” цэсэнд байршуулсан бөгөөд та төслүүдтэй танилцаж саналаа бэлтгэн хэлэлцүүлэгт оролцож саналаа илэрхийлэхээс гадна дараахь хэлбэрээр саналаа ирүүлээрэй. • email хаяг: juram@mta.gov.mn • Facebook хаяг: @MongolianTaxationPage • Twitter хаяг: Монголын Татварын Алба • Утсаар: 1800-1288

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл