мэдээ мэдээлэл

Ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ахуй амьдралыг нь сайжруулах ажлын хүрээнд Хэлтсийн үйлчлэгч С.Мөнхтуяад өөрийн гэртэй болгох зорилгоор байгууллагаас буцалтгүй тусламж үзүүлж хамт олноороо өргөө цагаан гэртэй болгож өнөөдөр албан ёсоор гардуулж өглөө.

Ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ахуй амьдралыг нь сайжруулах ажлын хүрээнд Хэлтсийн үйлчлэгч С.Мөнхтуяад өөрийн гэртэй болгох зорилгоор байгууллагаас буцалтгүй тусламж үзүүлж хамт олноороо өргөө цагаан гэртэй болгож өнөөдөр албан ёсоор гардуулж өглөө.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл