мэдээ мэдээлэл

Шинэ албан хаагчид

Хэнтий аймгийн Татварын хэлтэст шинээр ажилд орж байгаа Татвар хураагч нарыг Татварын албатай танилцуулан, Татварын хууль тогоомжуудаар сургалт хийж, дадлагажуулах ажил явагдаж байна. Сургалтыг Захиргааны тасгийн дарга Д.Баттунгалаг ахлан, Орлогын тасгийн дарга М.Мєнхнаран, Татвар тєлєгчтэй харилцах тасгийн дарга Д.Хэрлэнчимэг, Орлогын тасгийн татварын улсын байцаагч А.Ууганбаяр нар холбогдох сургалтуудыг хийж, зєвлєгєє мэдээлэл єгч ажиллаа. Манай албанд шинээр ажилд орж байгаа Биндэр сумын татвар хураагч Гэрэлттуяа, Баян-Овоо сумын татвар хураагч Ундрахцэцэг, Жаргалтхаан сумын татвар хураагч Оюунтунгалаг, Галшар сумын татвар хураагч Тэмїїжин, Єлзийт тосгоны татвар хураагч Цэрэнтогтох, Бэрх тосгоны татвар хураагч Болорцэцэг, Бор-Єндєр сумын татвар хураагч Батбаяр, Хэрлэн сумын татвар хураагч Нандин-Эрдэнэ нартаа цаашдын ажилд нь амжилт хїсье.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл