мэдээ мэдээлэл

Цахим татварын системийн Шинэ хувилбар

etax.mta.mn

Цахим татварын системийн Шинэ хувилбар 2020 оны 02 дугаар сарын 24 ны өдрийн 00 цаг 00 минутаас улсын хэмжээнд нэвтрүүлэлт хийгдэх тул өнөөдрийн нөхцөл байдалд татвар төлөгчдєд танхимийн сургалт, сурталчилгаа хийх боломжгүй учраас татвар тєлєгч Та цахим орчноос цаг алдалгїй мэдээлэл аваарай.
Систем шилжүүлэхтэй холбоотой 2020.02.21 –ны өдрөөс 2020.02.23-ны өдрүүдэд Цахим татварын систем /e-tax.mta.mn/ тайлан хүлээн авах, тайлангийн хугацаа сунгах, хүсэлт илгээх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл