Зөвлөгөө

Цахим татварын системд бүртгүүлэхдээ доорх зааврын дагуу болон систем дээр байгаа зааврын дагуу бүртгүүлэн нэвтэрч, татвараа төлөх тайлангаа илгээх боломжтой.

www.etax.mta.mn

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл