Сумдын Facebook

Сумын нэр Facebook холбоос
1 Баян-Овоо  энд дарна уу.
2 Өмнөдэлгэр  энд дарна уу.
3 Цэнхэр-Мандал  энд дарна уу.
4 Баян-Адрага  энд дарна уу.
5 Бэрх  энд дарна уу.
6 Бор-Өндөр  энд дарна уу.
7 Дэлгэрхаан  энд дарна уу.
8 Дэлгэрхаан  энд дарна уу.
9 Өлзийт  энд дарна уу.
10 Баян-Мөнх энд дарна уу.
11 Мөрөн энд дарна уу.
12 Галшар энд дарна уу.