Зорилт

Үндэсний татварын алба 2018 оныг “Чадварлаг хариуцлагатай албан хаагч, чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ” болгох зорилт тавин ажиллаж байна.